נפלאות מתורתך - במדבר ב

50.00 40.00

במדבר: 2 כרכים.   מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א
חלק א' (פרשות במדבר-קרח)
חלק ב' (פרשות חקת-מסעי)
חידושים, ביאורים, חקרי הלכות ומאמרים על סדר חמשה חומשי תורה, ההפטריות וחמש מגילות.
המחיר לכרך בודד. חלק שני במחיר 40 ש"ח.


 


אור גדול זרח בבתי המדרש בהופעת הספר הנפלא והמפורסם אשר שנים רבות מצפים בני התורה די בכל אתר ואתר לצאתו באור הדפוס הלא הוא ספר "נפלאות מתורתך" על התורה למו"ר הגר"י רצאבי שליט"א. ואתבדר ספרא דבי רב ביני תלמידי חכמים אשר עמדו משתאים מהעושר הרוחני המיוחד שבספר גדול זה, לא הניח פינה וזוית ואין מקום אשר לא מצא רבינו שליט"א להתגדר בו איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא, הלומד בספר זה ימצא פירושים מפליאים על פסוקי התורה דיוקים ורמזים אשר העין לא תשבע מלראות את יופיה של תורתינו הקדושה דקדוקיה ופרטותיה, רמזי מילים ורמזי טעמים דיוקי פסוקים ודיוקי נקודות, על כל קוץ וקוץ דורש תילי תילים של הלכה אגדה ויראת ה'. אשר אחז בספר זה הרגיש אשר לא בא כבושם הזה בעולם התורה, ברכותינו ברכות הדיוט למו"ר שליט"א שירחיב ה' גבולו ויזכה מתוך שלוה ונחת לכתוב עוד חיבורים בתורתינו הקדושה ולהורות דבר ה' זו הלכה לנו ולתלמידיו הרבים די בכל אתר, להגדיל תורה ולהאדירה.

-
1
+
0