סט חומש שילה - גדול

250.00 200.00

חלוקת המברכים לפי התאג', אותיות גדולות, עם פי' רש"י מנוקד בניקוד תימני כולל תיקון קוראים וסופרים,


5 כרכים.5 כרכים.
כולל בתוכו: קרא, רש"י ועיקר שפתי חכמים מנוקדים לפי מסורת תימן, תרגום אונקלוס, חלק הדקדוק, הפטריות עם תרגום לכל השנה ותיקון סופרים.
המחיר לסט.

-
1
+
0