ספרים חמשה

80.00 60.00

 


 


ספר הכולל בתוכו את הספרים


"פרי צדיק", ליקוטים וחידושים,


ספר הבדיקות למהר"ץ, הגהות מהר"ץ לשלחן ערוך יו"ד ופסקי הלכה למהר"ץ, מורו וזקנו של מהרי"ץ זצוק"ל.

-
1
+
0