ספר המוסר

107.00 80.00


מאת: הרה"ג יחיא אלצ'אהרי זצ"ל.


מבוא ועריכה: מרדכי יצהרי הי"ו


ספרו המפורסם של רבינו הערוך בצורת מחברות ומקאמות, סיפור מסעות המחבר בארצות אסיה, והגזירות על יהודי תימן בתקופת האימאם החיגר אלמטהר בן יחיא שרף א-דין.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


 


-
1
+
0