עטיפת ציצית כהלכתה

25.00 20.00

 


מאת: הרה"ג משה רצאבי שליט"א.


על צורת העיטוף הנכון בטלית גדול כפי שורת ההלכה והמנהג. כולל: דין חוטי שתי ומעשה רשת שבכנפות הטלית,


ובעניין מנהגי ק"ק תימן כאן בא"י.

-
1
+
0