עלי הקאת

60.00 45.00


על ענייני קדושת שביעית בקאת,


בו מבוארים בארוכה תנאי חלות קדושת שביעית בקאת, ספיחין, גיזום, השקיה ועוד שאר עניינים,


ועליו סובב ספר "קצות העולה".

-
1
+
0