עשה משה

50.00 38.00


מאת: הרב יוחאי עמר שליט"א


קס"ה שאלות ותשובות בענייני איסור והיתר. כולל: הלכות מליחה, צליה, בשר בחלב, תערובות ודיני ספק ספיקא. סובב והולך מהגמרא,


ראשונים ואחרונים ועד לחכמי זמנינו.

-
1
+
0