פאר התפילה

60.00 45.00


6 כרכים.


העורך: ר' מרדכי מגער הי"ו.


סידורים לימות השנה ולחגים באותיות גדולות מאוד ומאירות עיניים. שער הרחמים לר"ה. כל נדרי לכיפור. סוכת מרדכי לסוכות. קול מרדכי לפסח. מעיין התפילה לשבועות.

-
1
+
0