פירוש הלכות שחיטה

37.00 30.00


הלכות שחיטה להרמב"ם עם ביאור


רבינו יצחק ונה זצוק"ל עפ"י חמשה כתבי יד עתיקים, ועליו סובב ביאור הנקרא "שערי שחיטה" המבאר


ענייניו בלשון צחה וקלה.

-
1
+
0