פסקי מהרי"ץ - חושן משפט

53.00 40.00


מאת: הרב נריה חובארה שליט"א.


הלכות דינים, עדות, הלואה (ושטרות), טוען ונטען, שבועה בבית דין, גבית מלוה, גבית חוב מיתומים וממשועבדים, שליח לגבות חוב, הרשאה, ערב, חזקת מטלטלין, וחזקת קרקעות.

-
1
+
0