פרי צדיק

15.00


העורך: ר' נריה עוזירי הי“ו.


 


סידור כיס ובו תפילות שחרית, מנחה וערבית לימות החול. כולל בתוכו סדר ראש חודש, אשמורות, סדר ארבעה צומות וקריאת התורה לשני וחמישי.


 


 


-
1
+
0