צניף מלוכה

47.00 35.00


מאת: הרה"ג צפניה שרעבי שליט"א.


דיני לא ילבש, כתובת קעקע, שריטה וקרחה. אוצר פסקי דינים, הלכות,


הערות, ביאורים ומילואים, קובץ


כתבי ידות מרבותינו הראשונים


וחילופי תשובות מרבני זמננו.

-
1
+
0