קדושת ישראל - הלכות טהרת המשפחה

31.00 25.00


מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א.


הלכות פסוקות ומסודרות בסגנון צח וקצר בעניני נדה וטהרתה, וסביבותיו ציונים וביאורים ובהם מפורטים מקורות הדינים, וכן חידושים והערות, חקרי הלכות ושו"ת.

-
1
+
0