קונטריס עצי עולה

13.00 10.00


מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א.


בירור דינם של עלי עץ הקאת לעניין ערלה, תרומות ומעשרות ושמיטה.


כולל פסקים והוראות כלליות בדיני שמיטה לפי מנהגינו.


 


 


להגדלה לחץ על התמונה...


-
1
+
0