קריאי מועד

42.00 38.00


כמנהג הספרדים ותימנים שאמי,


הכולל תיקון לליל שביעי שלפסח,


תיקון לליל שבועות, תיקון לליל הושענא רבה, וכן כולל ספר תהלים השלם.

-
1
+
0