רפואות ומזלות

250.00 190.00


צילום כתב יד הנדפס לראשונה.


כולל בתוכו: רפואות, סגולות, מזלות, קמיעות וגורלות. מהדורה פקסמילית מצומצמת בת 100 עותקים בלבד.


כל עותק ממוספר וכרוך בעור.


 


-
1
+
0