רפואות וקמיעות

250.00 190.00


צילום כתב יד הנדפס לראשונה.


כולל בתוכו: סגולות, קמיעות, לחשים, גורלות ומזלות. מהדורה פקסמילית מצומצמת בת 100 עותקים בלבד.


כל עותק ממוספר וכרוך בעור.


 


-
1
+
0