שוכן לשבטיו

33.00 27.00


בירור מעמדה ההלכתי של ק"ק תימן בא"י, וכולל בתוכו: דין קהילה העוקרת ממקום למקום, תיאור עליית יהודי


תימן בשנת התרמ"ב לא"י, ושיטת


הש"ז בהלכה ובמנהג.

-
1
+
0