שולי המעיל

40.00 30.00על הלכות מליחה, בשר בחלב, תערובות, מילה, גירות ואבלות. עפ"י סדר הסימנים בשו"ע יור"ד, ובו קיבוץ וסיכום דברי המשנה והגמרא עם הראשונים ועיקרי נושאי הכלים.


מאת: הרה"ג יניב בנא שליט"א.

-
1
+
0