שו"ת דרך בת עמי

73.00 55.00


2 כרכים.


מאת: הרב יוחאי עמר שליט"א.


ספר לימוד והלכה באופן מקיף מהבבלי,ירושלמי, גאונים, ראשונים,


טור, מרן השלחן ערוך ונושאי כליו


עד אחרוני זמנינו. חלק א': על הלכ' נידה סי' קפ"ג-קצ"ו. חלק ב': הלכות טבילה חציצה ומקוואות סימנים קצ"ז-ר"א.

-
1
+
0