שו"ת הריב"ד

63.00 50.00להרה"ג יוסף בן דוד קאפח זצ"ל,
אסף הגיה וערך הרב אברהם חממי שליט"א. שאלות ותשובות לפי סדר משנה תורה להרמב"ם – ספר המדע – שהשיב לשואליו הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

-
1
+
0