שירים אשורר

170.00 140.00


מאת: ר' אהרן עמרם הי"ו ממבחר שירי הקודש של הדיואן היהודי התימני מוגהים עפ"י


כת"י ומנוקדים לפי מסורת תימן.


עם תרגום מילולי בדרך הפשט. גדול.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


 


-
1
+
0