שלחן מלכים

62.00 47.00


4 כרכים. חומשים בראשית, שמות, במדבר ודברים. מהרה"ג יוסף צברי שליט"א.
חידושים וביאורים, רעיונות טעמים ורמזים, סיפורים
ופרפראות. מלוקט מתורתם של עשרות חכמי תימן לדורותיהם.
המחיר לכרך בודד.

-
1
+
0