שמטת משה

35.00 26.00מאת הרב אביעד אשואל שליט"א.


על הלכות שביעית הכולל דיני מלאכות, ספיחין, היתר מכירה, אוצר בי"ד קדושת פירות שביעית, ביעור, סחורה בפירות שביעית ועוד... ע"פ פסקי הרמב"ם לאור פסקיו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, עם ביאור "נחלת משה".

-
1
+
0