שמן למאור - ענייני נס חנוכה

30.00 22.00ענייני נס חנוכה ובו ילקוט מאמרי חז"ל על גזירות השמד שבתקופת החשמונאים ועל המלחמות והתשועות. וכן מגילת בני חשמונאי עם תרגום ללש"הק.


מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א


מהדורה שלישית ה'תשע"א

-
1
+
0