שערי קדושה

29.00 22.00


מאת: הרה"ג יחיא עזירי זצוק"ל.


חיבור חשוב בהלכות נדה בקיצור נמרץ והינו המקור החשוב ביותר לדיני נדה כמנהג ק"ק תימן, יו"ל ע"פ 4 כתבי יד בתוספת ביאור, מראי מקומות והערות.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


 


-
1
+
0