שתילי זיתים - זית רענן חלקים א ו-י

100.00 75.00

 


9 כרכים. מאת: הרב אברהם בן משה שליט"א.


חיבורו הענק של מו"ר הרה"ג דוד משרקי על שולחן ערוך בהוצאה מהודרת ומוגהת. עם פירוש "זית רענן" על השתילי זיתים ופירוש "סביב לשלחנך" על השלחן ערוך ודברי הרמ"א. כולל ספר "שושנת המלך".


 


 

-
1
+
0