תאג' תורת אבות גדול

160.00 140.00


2 כרכים.
כולל בתוכו: קרא, תרגום אונקלוס, תיקון סופרים, חלק הדקדוק, הפטריות עם תרגום וליקוטי שינויי נוסחאות.
המחיר לסט.

-
1
+
0