תורת הערלה

53.00 40.00


מאת: הרה"ג יוסף צברי שליט"א חידושים וביאורים, חקרי הלכות


ובירורי דינים בהלכות ערלה על סדר השו"ע יו"ד סי' רצ"ד.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


 


-
1
+
0