תכלאל מסורת אבות

33.00 25.00לימות החול ולשבת, כולל הוראות מפורטות למתפלל ולש"צ, וכן חילופי גרסאות ע"פ ארבעה כתי"ק של מהרי"ץ זצוק"ל. ערוך בהדרכת


מו"ר הרה"ג פנחס קורח שליט"א.

-
1
+
0