תכלאל שיח ירושלים

45.00 35.006 כרכים.


עפ"י עריכת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.


סט סידורים לימות השנה, שלש רגלים, ר"ה וכיפור בתוספת הלכות ומנהגים. בפורמט כיס בכריכה קשה ישנם חלקים: ימות השנה, פסח וסוכות. ניתן להשיג את ימות השנה כיס גם בכריכה רכה. המחיר לכרך בודד.

-
1
+
0