תשובות הרב קאפח

60.00 45.00


 


 


 


 


שאלות אשר נשאל הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל ותשובותיו עם צילומם המקורי וביאור נרחב על התשובות מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א.


 

-
1
+
0