תשובות הרמב"ם

467.00 350.003 כרכים. מאת יהושע בלאו.יוצאות לאור בפעם הראשונה במקורן הערבי מכונסות מתוך קטעי גניזה, כת"י וספרי דפוס מוגהות ומתורגמות בתוספת הערות, מהדורה חדשה בתוספת נספחות, תשובת הרמב"ם בשאלת הקץ הקצוב לחיים, האגרת האלגורית של ר' יוסף בן יהודה ותשובת הרמב"ם, תשובות הרמב"ם בתרגום הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

-
1
+
0