תשובות ופסקים

80.00 60.00


מאת: הרב יוסף קאפח זצ"ל.


לרבינו אברהם בן דוד (ראב"ד).יוצאים לאור עפ"י כתבי יד ומקורות ראשונים בתוספת מבוא והערות.

-
1
+
0