r הגבהת ספר התורה בתימן - nosach

הגבהת ספר התורה בתימן

23 ינואר

מאמר מקיף ובו בירור מנהג יהודי תימן בהגבהת ספר התורה מאת: ד"ר חיים טלבי הי"ו.
מאמר זה מתפרסם כחלק מהמדור החדש "מאמרים מרבנים וחוקרים.


למאמר לחץ כאן


 


0