לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

מדור ימי הפסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

תורה ומוסר

מבחר פתגמים חכמים במעלת לימוד תורה בשילוב לימוד מוסר.
5/03/2018
 • נר ה' נשמת אדם, יש האומרים: הנה כמה גדול החושך שבאדם, שיש צורך בנר ה' להאיר אותו, אבל אנו אומרים: ראה גודל גדלותו של האדם, שנר ה' מאיר בו.
 • "לא יהיה בך אל זר – זה יצר הרע", הוה אומר: שכל האדם גדול ומחוסן כל-כך מסטיה וחטא, הודות הצלם אלוהים שבו, שיש צורך שהמטעה אותו, יהא כוחותיו בבחינת אל!
 • שלשה הם המביאים למוסר: בקשת האמת באמת, הכרת עצמו, וחוש השמיעה – רצון לשמוע מוסר.
 • במוסר שני ענינים: בלימוד שטתי – מקבלים ידיעה, בהקשבה רצינית – רוכשים הבנה, אם שני אלה לא תעשה – תשאר בחיים תועה
 • חכמת המוסר נסתרת מהאדם, וקשה להשיגה יותר מכל חלקי התורה – לפני ידיעתה, ומתקבלת ומובנת בפשטות – מגודל אמיתותה – לאחר ידיעתה.
 • חכמת המוסר כפעולת המיקרוסקוף: לראות את האור הגדול הזורח, בוקע ועולה מדברי חז"ל.
 • הלומד מוסר בהכנה שיטחית – ישתומם: כדברים פשוטים אולי יחשבם. אך גנזי חכמה מתגלים למתבוננים, ומאירים כאור הקשת לנכונים.
 • נכון, לימוד המוסר כאילו יגון ותוגה – בראשיתו, אבל שמחת הנפש ונעימות החיים – באחריתו.
 • להתהפך מ"רע" ל"טוב" בלי מוסר – כראיה בלי עינים וכשמיעה בלי אוזנים.
 • הצעד הראשון במוסר: חיפוש חסרונותיו ובקרת בהטובים שבמעשיו.
 • מוסר מכניס סדר ובהירות באוצרות הרוחניים, ומוסר – גם בבכיה ובדמעות מגלה פגמים.
 • ההפך ממוסר מהו? – מצות אנשים מלומדה.
 • מה היא היראה ואיך קנייתה? – אחת היא: התרוממות מהשיגרה ולהתבונן בדברים הידועים לכל.
 • המפתח לשערי תורה – יראת שמים. והמפתח ליראת שמים – לימוד המוסר בהתפעלות הנפש.
 • לימוד המוסר זה לא מעלה, חסידות, או דרגה, ואין בזה מקום לגאוה, אבל הוא הכרחי לטהר נפש איש חולה, המבקש לחסרונותיו תרופה.
 • לימוד המוסר הוא עץ חיים המחיה ומציל את האדם לבל יתנוון ויטבע בים ההרגלים.
 • לימוד המוסר בהתפעלות פורץ את אטמי הלב ומחסומיו, ואור השכל חודר ומתפשט בהאדם ובמחבואיו.
 • הכל מחויבים בלימוד המוסר: מהרב היושב על כסא משפט עד הפועל אשר אחרי הריחיים.
 • אם על ידי לימוד המוסר שלא  האדם כל חייו, ימנע מחטא אחד מלשון הרע אחת – הכל כדאי.
 • העליה במעלות רוחניות – קשה, והירידה- קלה.
 • כמו הקשר בחוט, מחזיק את הפנינים, כן בתורה ובחכמה עירבבת יראת שמים – יתקיימו, לא יאבדו ולך יהיו קנויים.
 • "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע". התנא מלמדנו יסוד גדול בלימוד התורה, שצריך להיות בהבנה עמוקה ובבהירות יתירה,, שיוכל להסביר גם לאחרים, ואם קשה לו להבהיר לזולת הסברה – ז. א. שגם לו חסר ההבנה.
 • המתנגד ללימוד התורה – הוא היצר הרע, אף על פי כן, יש והוא המעורר "שקידה", ללמוד גמרא דוקא בחצי השעה הקבועה למוסר – כנראה שכדאי לו "העיסקה" הזאת...
 • מה הכי יקר לאדם? – החיים. עלינו אם כן, למלא תוכן חיינו ולרוממו בהכי חשוב- תורה ומוסר.
 • יש כותבים שמצוה ללמוד בכל יום דף בספרי מוסר, ותלמידי רבי ישראל קבעו, ללמוד בכל יום חצי שעה מוסר- ואיכא בינייהו.
 • בקלם היו אומרים: החי חיים פשוטים- נשאר פשוט _אז מען לעבט פשוט – בלייכט מען פשוט..)
 • מי שלמד מוסר ואין לו רצון לחזור וללמוד – סימן שלא למד.
 • מי שלמד פעם מוסר כראוי – לא ישכח אותו רגע לעולם.
 • כל ספרי המוסר מוכיחים לירא את ה', וספר "מסלת ישרים" מורה את הדרך איך לירא את השם.

עוד במוסר

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק