לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

גילויים וחידושים שפורסמו בקבצי "הלכה ומסורה"

קובץ ח'
חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. על הספר ראשי בשמים לרבינו בעל השתילי זיתים. וגילוי על חכם חדש שלא פורסם עדיין ממנו....................... ראה באורך בקובץ ח' עמוד. קלא

קובץ ט'
עם הספר
על ספרים וסופרים - ספר תורת הזבח כת"י ...................... ראה באורך בעמוד.  קעט

חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. פרסום ראשון. א. עוד גילוי מהשמים לרבינו בעל השתילי זיתים, [עמ' קסז]. - ב. עדות על סייעתא דשמיא מיוחדת במעשה שהיה עם רבינו בעל השתילי זיתים בהיותו שו"ב, [עמ' קסט]. ב. עוד בענין רבי דוסא, [עמ' קע].

קובץ י'
עיוני תפלה
ביאור חדש לשיר "אדון הכל" למהר"ש שבזי זיע"א ........................... קסט.

קובץ יא'
חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. פרסום ראשון. תגלית חשובה !!!
כת"י ספר "יראת ה'" לכמהר"ר זכריה בן סעדיה קורח זיע"א .............. ריג

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן