לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

הרה"ג יוסף צברי שליט"א

בעניין פסוקי השכיבינו

בעניין פסוקי השכיבינו

הגבהת העקבים באמירת בואי כלה

הגבהת העקבים באמירת בואי כלה

במאמר זה מובא עניין הגבהת העקבים באמירת "בואי כלה" בעקב שב"ק. כמו כן, מובאים הסעיפים:
ריצה לקבלת שבת, מנהג ר' חנינא ור' ינאי המובא בגמי בב"ק, גירסת "נקבילה", עניין ביאת הכלה לחתן, רקידת החסידים בשבת, ואימרת "בואי כלה" ז' פעמים...
תולדות הגאון רבינו יחיא בדיחי זצ"ל

תולדות הגאון רבינו יחיא בדיחי זצ"ל

אחד מגדולי ישראל לדורותיהם בכלל, ומגדולי חכמי תימן בפרט, היה הגאון הקדוש, מוהר"ר יחיא בדיחי זצ"ל, בעל ה"חן טוב".
ברכת - יראו עינינו

ברכת - יראו עינינו

בתקופה שלאחר רבותינו האמוראים, תיקנו חז"ל להוסיף תוספת לאחר ברכת השכיבנו בתפילת ערבית, בתור ברכה נפרדת אחריה, שתוכנה הוא פסוקים לשמירה. לתוספת זו הייתה חתימה כברכה נפרדת. בדברי הראשונים נקראת ברכה זו בשם: ברכת יראו עינינו.
מנהגינו בד' אמות המתפלל

מנהגינו בד' אמות המתפלל

מאמר מאת : הרב יוסף צברי שליט"א. ידוע ומפורסם מה שפסק השו"ע כי אין לעבור לפני המתפלל, ולא לשבת לפניו.והוסיף, כי גם מי שסיים תפילתו, לא יפסע בסיום תפילתו ג' פסיעות, באם המתפלל לאחריו לא סיים תפילתו, וכן נתפשט המנהג בקהילות ישראל. ביהדות תימן מאז ומעולם לא נהגו להקפיד בפרט זה. במאמר זה, נברר את המקור למנהגינו זה...
קריאת שמע בקול רם

קריאת שמע בקול רם

מנהג אבותינו ק"ק תימן, כי לאחר שכל הקהל מסיים לומר את קריאת שמע, מחכים הקהל כי הגדול שבציבור יפתח באמירת "ואהבת" {ה"מעזאם"}, ואז מתחילים כל הציבור יחד לומר את כל קריאת שמע, תיבה בתיבה. מנהג שאר העדות, הוא כי הקהל אומר את קריאת שמע כל אחד לבדו, בלחש.
קובץ טעמים לחודש תשרי מחכמי תימן

קובץ טעמים לחודש תשרי מחכמי תימן

לקט דברי תורה על הימים הקרובים: אלול-ימים נוראים-עד שמחת תורה... בעריכת הצב"י יוסף צברי ס"ט.
ביאור מנהג "בואי כלה"

ביאור מנהג "בואי כלה"

ביאור מנהג תימן בהגבהת העקבים באמירת "בואי כלה" בשבת קודש. מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
קובץ מחכמי תימן לשבועות

קובץ מחכמי תימן לשבועות

מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
מנהג ה"געלה"

מנהג ה"געלה"

מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
בדין מנהג תימן בהפסק אחר מים ראשונים

בדין מנהג תימן בהפסק אחר מים ראשונים

מנהג אבותינו ק"ק תימן {באופן כללי} היה, שלא היו מקפידין בהפסק בדיבור אחר נטילת ידים של מים ראשונים. דבר זה נהגו אף גדולי חכמי תימן. במאמר זה נסקור בקצרה את המקורות למנהגינו מדברי הגמרא והראשונים. מאת: הרב יוסף צברי שליט"א.
בענין גלילת ספר תורה

בענין גלילת ספר תורה

בענין גלילת ספר תורה בזמן ההפטרה, ומקום אמירת "מה רב טובך". מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
מנהג תימן בעטיפת הטלית

מנהג תימן בעטיפת הטלית

מנהג אבותינו מימים ימימה היה להתעטף בטלית כאשר הטלית מכסה את רוב גופו מאחור, ושתי קצות הטלית הגיעו לב' צדדיו. מנהג העטיפה על הכתפיים היה שמור לחתנים בלבד. מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
קריאת התורה חובת ציבור

קריאת התורה חובת ציבור

האם חייב להשלים פרשה שלא שמע, לקראת פרשיות "חקת- בלק" וחלוקתם.
מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן