לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
3/03/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא

לא, ב, ראה קראתי בשם בצלאל וגו'.

במדרש זש"ה אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר לאדם הן יראת ה' וגו'. א"ר הושעיא כל מי שהוא יודע בתורה ואין בו יראת חטא, אין בידו כלום. כל נגר שאין בידו כלי אומנותו אינו נגר. למה, שקלפיות של תורה יראת חטא שנאמר יראת ה' היא אוצרו. ואר"י כל מי שהוא יודע תורה ואני עושה, מוטב לו שלא יצא לעולם ונהפכה שלייתו על פניו, לכך נאמר ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, עכ"ל. באו ללמדינו שיראת שמים היא דומה למנעול שקורין לו בערב"י קפ"ל שנועלין בו ונשמר כל מה שבבית, אף יראת שמים שבאדם היא העיקר לשמור דרכי התורה ולקיים מצוותיה, כמו המנעול שקורין לו קפ"ל. והיינו מ"ד יראת ה' היא אוצרו. ולפי שהיא העיקר הקדימה אותה תורה לכל המצוות כולן, וכמו שזכרתי כמה פעמים פסוקים שבתורה המורים ע"ז, ובה נשתבחו אבותינו הקדושים. סוף דבר האדם המשכיל תהיה יראת ה' על פניו בכ"מ שהוא עוסק, וכמו שאמר משה רע"ה לישראל ובעבור תהיה יראתו ע"פ לבלתי תחטאו.

 

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק