לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת אחרי מות

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת אחרי מות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
20/04/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת אחרי מות

      ו, וכפר בעדו ובעד ביתו.

       זש"ה התקוששו וקושו, ודרשו חז"ל קשט עצמך ואח"כ קשט אחרים. ולפיכך גבי כ"ג שמכפר בעד כל ישראל, בתחלה מכפר על עצמו ואח"כ על הנלוים עליו, וכדאמור חז"ל כך היא מדת הדין נותנת מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב. למדנו מזה שראשי העם צריכין לנקות עצמן תחלה, לפי שידוע שהגדול בחכמה ובמעשים טובים הוא מזכה את הצבור וזכות הרבים תלוייה בו, ועוד הן לומדים מתורתו וממעשיו הטובים, ויידעו איך ילכו ויתנהגו בהן במדות טובות וישרות הניאותות להן, ומתוך כך הם זוכים לאהבת ה' וליראתו הטהורה שהן כלל כל התורה כולה.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק