לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/12/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ

מב, א, ויאמר יעקב לבניו למה תתראו.

במדרש, אמר יעקב לבניו בבקשה מכם הוו מצניעים את עצמכם שלא תשלוט בכם עין הרע, שאין לך קשה מעין הרע, שהרי לוחות הראשונות ע"י שניתנו בקולות נשתברו, אבל לוחות אחרונות שנאמר בהן ואיש לא יעלה עמך נתקיימו, ואף ירושלים חרבה מפני העין שנאמר הזאת העיר כלילת יופי, עכ"ל. באו ללמדינו כמה היא יפה הצניעות ואפילו בעסק התורה ובעשיית המצוות, שהאדם המשכיל ילך בהם בהצנע בכדי שלא תשלוט בו עין הרע, וכמו שמצינו מעשיות בגמ' ע"ז ששלטה בהן עין הרע רח"ל, וג"כ הצניעות גורמת לו שישפיל עצמו ויבוא לידי ענווה ויראת חטא ויהיה ביישן ולא יבוא לידי חטא, וגורמת לו אריכות שנים, וכמו שהזהיר הנביא ע"ז והצנע לכת ע"א וגו', לומר שכל הליכותיו של אדם אפילו בדברים הנעשים בפרהסיא יהו בצנעא כ"ש וכ"ש דברים הנעשים בצנעא, וסימניך חמוקי ירכיך כמו חלאים.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק