לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש חיי שלום לפרשת מקץ

28/12/2016
פירוש חיי שלום לפרשת מקץ

ואתם עלו לשלום.

   הנה י"ל למה לא אמר להם יוסף כמו שאמר להם שלוחו ואתם תהיו נקיים.

   ונלענ"ד אם אפשר שרצה יוסף לרמוז להם שבעלייה זו יעלו אל אביהם ויבשרו אותו בו שעדיין הוא חי וזהו שרמז להם ואתם עלו לשלום אל אביכם כלומר עלו בבשורתי שבחינתי בחי' שלום שהוא צי"ע הנק' שלום אל אביכם, ועוד רמז להם שמו בס"ת אלו ואתם עלו לשלום אל אביכם שהוא גימ' יוסף כלומר שיאמרו לאביהם עוד יוסף חי, ואפשר עוד לומר שרצה לרמוז להם שבתחלה שנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום ונכתב חסר שגרמו בזה פגם וחסרון במדתו העליונה כמ"ש הר"ב זלה"ה בלי"ת בפר' וישב בפ' יוסף בן שבע וגו' ר"ת יב"ש יעו"ש, ועכשיו יתקנו העון במה שיבשרו לאביו בו וזהו עלו לשלום ונכתב מלא להורות על תיקון הפגם ומילוי החסרון ודו"ק וא"ש ההי"ב.

דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
חוברת עילוי נשמות