לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת דברים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת דברים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/07/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת דברים

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וכו' פרש"י אלה התוכחות אשר הוכיח משה לישראל, ואפשר לומר אלה הדברים הן ר"ת תורה שבכתב שהיא בזעיר מדתו של משה ובאה בכתב ע"ש ההארה שהאירו בו יסודות אבא שהוא סוד עיקריות התורה וממנו באה ההארה זאת ומשם עברה הארה זו מכל י"ם שלו אל המלכות כלו שיש בי"ם שלו שהן י' שמות של הוי"ה ב"ה אל המלכות שהיא ה"א אחרונה שבשם שבניניה מד' שמות שלו שהם תנה"י. זהו בעבר הירדן, הירדן גי' ר"פ היינו המלכות כמ"ש ד' היינו שבנינה מתנה"י ד' ספירות תחתונות שבזעיר ובא ללמדנו שבעסקו האדם בתורה ומדבר בה צריך שלא יהיה לקנתר או לשום פנייה בעולם אלא לקיים מצות השי"ת ולעשות עצמו כמדבר ויעשה עצמו כאלו שאינו וכאלו הוא כערבה שאין בה לא טעם ולא ריח אא"כ כוונתו לטובה ללמד לאחרים וכיוצא יהללך זר ולא פיך, זה ודאי פריה וטובה של תורה או שכונתו להוציא יקר מזולל אין לך גדול מזה מזהו רצונו ית' ובכח זה מכרית הקליפה החופפת בתוך הקליפה הקדושה זהו מול סוף פי' מול ל' כריתה כמו מול את בנ"י ולא יתן שליטה לסט"א ונוקביה לשלוט ח"ו בקדושה כי אם ח"ו ילך אחר עצת היצר ואחר פיתיו הוי כמוהם יהיו עושיהם ויהיה משכנו ב"מ ביניהם ולא ילך אחר שמחת מרעות וימיו כתגים לאכול בשר ולשתות יין ואחר מלבושים נאים ותאות נשים וכיוצא, או שהולך במדת העצבות ונבל הוא ונבלה עמו, אלא יעסוק בתורה ומע"ט כל ימיו ויהיה כוונתו בהן להמשיך שפע וברכה מי"א הנקר' תורה אל המלכות הנק' ומכונה בשם ב"ן הוי"ה דההי"ן שהוא גי' ב"ן זהו בין פארן שהוא ל' שמחה שלא יהיה שמחה חיצונית ולא יהיה עצב כי זאת תאות ס"מ ונוק' להמשיך האדם אחריהם ולא יקרא לבן הרשע או בשם נבל אלא ילך אחר צווי התורה הקדושה ואחר עצתה ויוכל לייחד זו"ן ע"י זהו וחצרות גי' תורה ב"ן תורה הינו זעיר הנק' תורה כמ"ש, ב"ן היא המלכות ועוד שלא ילך אחר תאוות וחמדת הממון כי אהב כסף לא ישבע כסף ונמצאו ימיו כלים בהבל וריק אלא יסתפק במועט וזו היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ויאמר לזהב די זהו ודי זהב, השי"ת יחנינו דעת לידע האמת.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן