לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/06/2016
פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

וידבר ה' אל משה לאמר, ש'לח ל'ך א'נשים ר"ת שאל וס"ת גי' חיים. ויתר"ו גימט' והתורה. זש"ה חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד. אפש"ל כי תמיד על פי הרוב מורגל בפי האדם שיתן לו חיים, ואם רואה שכוונתו בשאלת החיים הוא לטוב כדי לעסוק בתורה או לקיים המצות לשמו יתברך אז הוא מוסיף כח ומסתייע בעסק התורה, ולקיים המצות וללמוד וללמד כמ"ש רז"ל הלומד ע"מ לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. ולא עוד אלא שנוחל את הארץ ונעשה תייר גדול ונקרא צדיק ע"ש שאחוז במדת הת"ת הנקרא תורה וגם במדת היסוד הנקרא ק"ץ ח"י. וכן כנע"ן גי' ק"ץ. ועוד נקרא כנען ע"ש שהוא נושא ונותן בתורה ותרגום כנען תגרא. בת איש כנעני ת"א בת גבר תגר. וזוהי ההבטחה שהבטיח הקב"ה לצדיקים שנוחלין י"ש עולמות המושרשים בדעת שהוא היסוד ונוחלין הארץ, ולא עוד אלא שע"י הארץ העליונה מתמלאת בי' ספירות, זהו אשר אני נתן ר"ת גי' ב"ן, וס"ת גי' ר"ס, שב"ן שהיא המלכו"ת גורם לה הצדיק המשכת י' הויו"ת שהם גי' ר"ס שהם בחינת ה"ח וה"ג, וג"כ ממנה ימשך כמה וכמה טובות כפולות לבני ישראל. איש אחד איש אחד למטה אבותיו חוזר לשרשו כ"א למדתו שמושרש ממנה, וכל אחד נשיא יהיה ושורר בביתו המוכן לו בארץ החיים אכי"ר. השי"ת ינהלנו בחסדו ויקרב קץ גאולתינו בחיינו ובימינו אמן כן יאמר האדון:    

חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה