r בר המצווה של בן הצלם המפורסם - נוסח תימן

בר המצווה של בן הצלם המפורסם

23 ינואר

תמונות משמחת בר המצווה של בן הצלם המפורסם עוזי (עוזיירי) ברק הי"ו.


 


להגדלה לחץ על התמונות…


 


 


  


 


  


 


     


0