r יום עיון - בין כסה לעשור - נוסח תימן

יום עיון – בין כסה לעשור

23 ינואר

לחץ כאן לצפייה בהזמנה… 


 


בתכנית:


18:00 – התכנסות ותפילת מנחה


18:30 – תשובת האדם במשנתו של הרב קוק – ד"ר אמיר משיח הי"ו – ראש החוג למחשבת ישראל במכללת "אורות ישראל" אלקנה


19:30 – מהות הרחמים בימי הדין – הרב רצון ערוסי הי"ו  – רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ויו"ר "הליכות עם ישראל"


* תפילת ערבית


מנחה: עזרא רענן הי"ו


 


תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון

0