r יוצאים בחדש האביב - נוסח תימן

יוצאים בחדש האביב

23 ינואר


יוצאים בחדש האביב


 


לק"י


 


הננו שמחים להודיע על טיול


לשני ימים


 


שיתקיים אי"ה ביום ראשון וביום שני י"א וי"ב באייר תשע"ג (22.04.13 -21 למניינם).


 


יום ראשון:


יציאה בשעה 8.30 מרמת עמידר לכיוון עין מבוע (עין פואר), ארוחת בוקר. מצפה יריחו, סיור פנורמי בישובי הסביבה, מערות קומראן, קאסר אליהוד (המקום המשוער בו עברו בנ"י את הירדן), רחצה בחוף הנפרד של ים המלח, הגעה למלון ענבר בערד, ארוחת ערב.


 


יום שני:


ארוחת בוקר, ויציאה בשעה 9.00 לטיול לכיוון מפעלי ים המלח, הר סדום, המכתש הגדול, ואתרים נוספים ככל אשר יותיר הזמן. חזרה דרך באר שבע, ארוחת בין הערביים בשרית והגעה לשלום הביתה.


 


את שני ימי הטיול ילוו מדריכים מוסמכים, ויתכנו שינויים במסלולים.


 


העלות הכוללת של הטיול לזוג: 1150 ₪.


 


מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה


 


פרטים נוספים והרשמה בטל. 03-5793386  – 050-6525635


 


0