r יסודות עתיקים של מנהג תימן בהבראת האבל - נוסח תימן

יסודות עתיקים של מנהג תימן בהבראת האבל

23 ינואר

מאמר מקיף המברר את יסודותיו העתיקים של המנהג הנפוץ בקרב ק"ק תימן בהבראת האבל.
מאת: ר' חיים טלבי הי"ו.


למאמר לחץ כאן

0