r כללי הטעמים של ספרי אמת - ספר איוב - נוסח תימן

כללי הטעמים של ספרי אמת – ספר איוב

23 ינואר

מאמר מקיף על כללי הטעמים של ספרי אמת (איוב, משלי ותלים) מאת השה"ט אדם בן נון הי"ו.


למאמר לחץ כאן


 


 


 


כתב יד של ספר תלים מתימן מלפני 350 שנה

0