r ערב שירה - נוסח תימן

ערב שירה

23 ינואר

הציבור מוזמן לערב שירי דיוואן שיתקיים בעזרת ה' יתברך במוצאי שבת 'וישב' נר ראשון של חנוכה בבית הכנסת 'שערי ציון' ביד בנימין, בהנחייתו של הרב יוסף עראקי הכהן שליט"א.

19:00 לימוד משותף 'אבות ובנים'.

20:00 ערב שירה.

נא לדייק! נא להביא דיוואנים ובם מגוון שירים רחב!


בערב ניתן יהיה להשיג במחיר מוזל:


* מנורת המאור עם הפירושים נפש יהודה וחק יעקב – מהדורה מוקטנת
* דיואן אפתחה שיר – עם הפירושים משכיל שיר ידידות, עלמות שיר ושיורי יוסףמסלול הגעה: עם כניסתך ליישוב, כיכר שניה שמאלה, פנייה ראשונה ימינה, עד לצומת T, בית הכנסת לשמאלך. ברוכים הבאים!קהילת 'שערי ציון' ביד בנימין הוקמה לפני כשבע שנים על ידי גולי נווה דקלים, היא מונה כחמישים בתי אב שנקבצו מכל רחבי הארץ. בבית הכנסת מתקיימים סדרי לימוד ותפילה קבועים במשך כל ימות השנה, לימודי מארי לגילאים השונים, וחוג שירת תימן. מדי חורף מתקיימים כמה ערבי שירה אליהם נוהרים משתתפים רבים מקרוב ומרחוק. בעזרת ה' יתברך תתחיל בקרוב בניית משכן קבע לתורה ולתפילה.

0